Only the brave

Как слънцето разкъсва тежката, заледена мъгла и се разсъблича до пищно, червено туловище, ухилено до ушите – сякаш наистина вярва в съществуването на достоверни метафори.