Чувствата са единствените атоми живот, които са на сигурно място.