Summertime

Светло е почти до сутринта.
I think I’d go down.
Изпей ми бебешката песен, мамо.
Summertime?

Още веднъж.
Fish jumpin’ с лицето на отричането.
Днес отрязах косите ти и ги изхвърлих в коша.
Беше лесно, като да те нося.

Но е цял пласт лято помежду ни.
Остави ме, можеш да си тръгваш.
Аз вече съм далеч, so hush little baby.
Перушината лети високо, чак до облаците,
вход за чудовища със зъби-пирони,
със свирепи стъпала, тропащи върху небето.
Докато се отдалечаваше, аз упражнявах
липсващ поглед.
And the livin’ is easy.
Оттук невинността напуска тялото ти.
Пусни косата ми. Леглото ни е тясно.
Докато се отдалечаваше, аз…
Но те хапят!
Hush little baby,
спи сега, защото мама е богата,
а ти изглеждаш толкова добре без перушина.