Светват уличните лампи.

В оградените от нощ петна

крещи асфалтът.