Toчка

Ето, разминаваме се пак и раздробяваме

това, което беше наше,

на н, а, ш, е.

Но точката остава. Да, остава.

Две изоставени във мрака чаши,

Но една и съща лампа на балкона осветява

еднакво силно севера и изтока.

И еднакво бързо тук и там смрачава се.