Всичко иска да завърши:

очите на това, което си погледнал

затварят твоите очи.