Fauve

Тежестта е отнела

само контури, невзрачни неща.

Но колко отдавна не съм си сушила косата,

танцувайки бясно из стаята?