Абсолютното на сетивата

е просто отпечатък

на измислено очакване.