Най-плътното доволство:

да прелетиш с криле горящи

жаждата за още

от пълзящата неясност.