Ограничения

Овулация I

Обяснявам формата
на празнотата.
А скицирам
мъжки орган.

Овулация II

той и
устни
които говорят
този път
ясно