Монахът всеки ден полива почвата на мястото, от където цветето е било изтръгнатото.