Позата на бледа роза.

Теменужката – и тя така.

А всъщност мисълта ми е,

че се разкъсвам от желание.

И не ще поникне свестен цвят

по този гроб без съдържание.

Това, което дърпа и расте,

не се побира

не се побира във мълчание.