От искане да кажа нещо важно съм забравила да говоря.