Град Г

Блокът още стои, прозорецът на мансардата още се опира в същата гледка към изкорубените полета покрай магистралата. Само кълбото в гърлото ми се е търкулнало другаде.