Man-del

Преброй горчивите бадеми в шепата.

Те ли те държаха буден,

зреейки в подплатата

на онова дърво без корени?

Едва докоснали ръката ти,

изплюваш им отровата –

презрялото очакване.