***

Ора морето от мъгла

в лодките на два клепача.

И двете стрелкат се напред.

Назад като посока нямат.

Ръцете ми са две гребла.