Излюпване

Намерих това в телефона си и го запечатвам безсрамно към времето, преди да съм разбрала защо съм го записала в транса на пристигането на О. Също – защо тези плодове?

Излюпване