Protoconversation

Връщам се. Назад и по-назад.
Във гласните и гърлените звуци,
в трептящото съзнание, в окото.
Не е регресия, не е разпад,
а на езика на науката –
движение без нужда от посока.