Пароксизъм

Ще прииждаш на сухи вълни

още няколко пукнати вечности.

Ще умрат още много от жажда,

запленени от дупката в делвата.