Поле, разтъпкано от нѐга,

от нечий сън изскача куче

облизва ти прасците

и изчезва.