Този чай от многоточия

съвсем не ми понася.

Горчи,

надраскал е небцето,

започва да размества

сетивата.

Този чай от многоточия,

тази жажда за неясност.