Светлината е решила

да остава.

Гърлото на вечерта

преглъща жадно

и се задавя в топлина.