Водопади се стичат

директно от белия облак.

Тук иначе рядко вали.