Лятна буря

Изчистено от детските игри,

небето е покрито с бяла кърпа.

Зад нея репетират бойна сцена.

Печелят традиционно мъртвите.