Изчистено от детските игри,

небето е покрито с бяла кърпа.

Зад нея репетират бойна сцена.

Печеля аз, а ти си мъртъв.