Всичко ще изчезне, щом се нареди.

Мисля че играя тетрис.

Мисля, превъртях.