Покрай теб минава

съществуването.

Отминава.

Натежаваш.

Погледът ти

не е което си.