Блестящите улици нощем.
Денем тъмното
ще триумфира.