Упражнение за семинара на Петър Чухов за творческа академия Заешка дупка

Не съм от плът.

Не съм от хората.

Не съм отвъд.

Не съм подарък.

Не съм си своя.

И нямам глас.

Не съм далеч

(от чашата).

Не съм бутилка

(не ме отваряй).

Не съм преборила

глада и жаждата.

Не съм украса.

И не съм си важна.

И нямам нищичко

за казване.

Но съм приятелка

с умората.

Не ме оставяй.