Феритин

в пространството

между фея и тигър

лежи парче месо

нахапано

сърцето, о!

coup de foudre

благоразумен е

който се насити

за малко поне

кой измисли електричеството

по козината

по крилата

по мокрите жици

в пространството

между учебниците

петно върху покривката

необяснените неща

капят от тавана

кой измисли и войната

с тъмното

с вселената

с главите

и телата

в пространството

между песента и хленча

търкаля се метално топче

оксидира

затворени са гласовете

клетките знаят

колко лесно се забравя

ти знаеш

аз зная

в пространството между

сила и слабост