докато си отивам

докато си отивам

те обичам още повече

обличам всичките палта

дебели пластове от страст

и страх и мазохизъм

такава прекосявам улици

размествам костите

разбърквам всички цветове

и губя всичко

защото ми е зимно в тази жега