Етикет: нелистанева

Към цялата публикация...
nelly staneva, нели станева

Стрелата

Той беше светло-неспокоен, въртеше се около оста на необяснима нужда, аз ставах тъмна от замайване, защото се въртях със него, губех ум и потта под мишниците ми примамваше таксони караконджулски. Въртенето не ми понася като […]

Към цялата публикация...

Emergency Message

Моля, изберете идентичност! (стига вече, още се обличам) Моля, изберете идентичност! Времето за избор ви изтича! (нямам време, слънцето пробива влажната възбуда на мъглата, в нея се опитвам да се скрия, в многото нюанси от […]