insta(nt) summer pleasure

Непрекъснато се спъвам в ангели Нещо нежно придърпва одеалото на бъдешето върху мръзнещото ми от „беше“ тяло.  Стоя тихо в пространството между биография и идентичност. Помолих да не идваш още. Но второто кафе разлях на пулта си, защото светлината се смени с дивашка скорост и обърка пощальоните на тялото. Помолих да не идваш още, но молбата ми се […]

Animula vagula blandula

Едва-едва изхвърлена отвъд, плахо чукам по черупка с главоболие, но отваря се главата ми. Люспите от спомени в краката, слънцето, издуло тишината, колко е познато всичко, но не искам да е мое, а и аз се нямам. Този ден навън е възпалителен, пълен е със течности без твърдост, пълен с очертания за повече (явно тук, […]

Ante Patrum

Бреме не, но много зряло, плътно време и нова точка, нова ос за същото въртене. Натежават само костите. Мозъкът прокапва в ханша – като в казан с бензин и плът и огън, разтваря се до нещо друго. Нощем божественото семе с работливо нетърпение бучи и разполовява и споява чудото. Свивам се на топка край корема […]

Сестра

Там, където ни боли, било домът ни, или ще бъде временно пространство за още малко от забранените игри. Момиче, солено от праха на изгрева, сега и двете сме се скрили точно там, където всъщност трябваше да сме сами. Там, където ни боли, но капе буйна радост. Там сме онези двете, дето в тъмното се хилят.