Нели Станева

2 години

Неведоми са пътищата, по които животът се изплъзва от центъра си, но езикът е един от тях.