Кърви, която си е тръгнала

Разказват ми, че Девата издъхнала сред пир, на маса с кървави меса.

Речник на римите насън

синът ми е в съня е танцьор и е отворен отговаря ми без говор от съзнание и без и не плаши вече лесното имам сини, сини белези обещава ми да влезе на земята той е себе си и танцува тишина

Майски триптих

. Май си тръгва. Той – червеният, той – виновният, ще изтече. Ще изтрие на април промените, неразцъфналото, киселящо време. Яловото лошо настроение. Юни ще е чисто, разгримирано лице. .. Хладен дъжд, но кожата почервенява. И природата е къща. … Сок вместо утайката на дните. Канавката прелива. Хората са захарни, но аз съм сита.

Гора

Дъждът като шумна камбана настройва краката за танц. Натежава, наедрява поляната. Пукат се ципите. От земята изригват вулкани, Ти бягаш, въртиш се и викаш. Но тук никой няма.