Tag: бгтекст

Към цялата публикация...

Emergency Message

Моля, изберете идентичност! (стига вече, още се обличам) Моля, изберете идентичност! Времето за избор ви изтича! (нямам време, слънцето пробива влажната възбуда на мъглата, в нея се опитвам да се скрия, в многото нюанси от […]