докато си отивам

докато си отивам те обичам още повече обличам всичките палта дебели пластове от страст и страх и мазохизъм такава прекосявам улици размествам костите разбърквам всички цветове и губя всичко защото ми е зимно в тази […]

К.

Бели пухкави облаци, насечени геометрично. От долу пак  нагоре и обратно. Светът се счупва или фрагментира. Отваря се, затваря се, залепва се и теб залепва в празнотата. Безсмислено  е, но и без сериозни загуби. Знаеш […]

Фузион

имаше толкова много и липсваше всичко и се спъвахме в купчини боклук в парцаливите безсмислици в прекалено силно осветление в загубените пътища в големите зеници тази каша във стомаха тази каша във главата тази ярост […]