Категория: стихове

Петанк

Тримата старци, с един по-малко от миналото лято, стърчат сред игрището за петанк, в епицентъра на пролетните 23 градуса, и хвърлят топка след топка. Так-так-так, чува се сред малките облачета прах, които долитат до мен, […]

Рай

търкалям се по хълма на езика към могъща долина, в студената роса, с протъркани колена и тревиста кожа, при всяка вдлъбнатина посоката се сменя, небето е една отрязка сиво, а раят е някъде надолу или […]