Точка лято

Върни ни лятото, любов. Желая
да бъде невъзможното. И лесно е –
една захлупена от жега стая на
края на града, една провесена
сред джавкащия хоризонт луна и
ракия, листи, сол и сингулярност.
Върни ни там. Да чистя с химикал
засъхналия студ от капилярите,
ти да изстрелваш цяла нощ совалки
в продупчения от звезди чадър и
тъй нататък, и все по-нататък.
Върни ни лятото, любов, но онова,
което невъзможно е да свърши.