София

Знам – живееш от години
между бедрата на дебелата жена,
знам –
градът диша трудно,
но пък лесно мрази.
Но тя поне дава мляко,
мръсницата.
Виж ме,
виж колко е гладно
това отвращение.