Дъждът

буди жена с фъндъци по жилетката

и дикцията на настинала японка,

и с радост от копринения шал, впит в гърлото,

и от генералното объркване.

Жена, която пие от локвите,

сякаш вали оттам.