Стръмно

Та има ли смъртта друг бог
освен мъжа! Иван Методиев

Безсъние, чай алпинист и уиски

в тъмното, но без да се облягам

на перваза.

Знам, тази сграда е стабилна,

гръмоотвод и сврака го доказват,

но колко стръмно отведнъж е тялото ти,

докато падам.