Луга

Омазани с пейзаж от минало
и вечно –
микроорганизми върху крайници
и крайността на тялото, пред-
затишие във всяка камера.

Отнякъде се чува стон на мравка.