La sieste

И все пак – да лежиш със затворени очи, без мисъл, занимание, нужда или умора е онази последна, все още донякъде достъпна на човечеството, дейност, която се явява и най-близо до летенето.