Течност

сутрин ясно в тъмното особено

в дупката следобед

тази течност сеч на мисълта

отворена е за какво говоря

къде се образува и защо

и замълчи ли – смърт

замълчи и колко

дълго можеш