Гравис. И други сладости.

Ударенията ще успокоят ума.

Да, без съмнение

съществуват всички притежания,

особено когато са изречени.

Езикът не греши, но психологията,

диетите, страхът и разстоянията.