с това безпрекословно разстояние
какво къде освен да се надяваме
градовете на копнежа да съвпадат