Синсън

Село от пясъчни къщи с пластмасови врати. Мебелировка в къщите липсва, в средата на всяко пясъчно пространство – маса, на масата – банан.