Понеделникът на зимата

(disturbing music swells)

24 часа по-рано е отворено.

Check-In.

Парното почти изстинало.

Списъкът за опаковане

на намазаните ѝ с лепило органи

покрит наполовина

с лястовици в полет.

(erie music)

Причината, кажи: причина.

Говорът с натъртени

от напрежението срички.

Поне по белег на година,

биологично настървение в машините.

Инфлацията на килерите

и на тишината.

(loud chatter)

В шест и половина

шумата на времето

покрива и последната.

Никой не разбира.

Гейтът е затворен.

(angelic chorus)

Непрестанно понеделник.

24 часа по-рано

и не е студено.