Животното

Животното яде филия с масло.
Животното облизва кутията и ножа.
Животното се буди рано
и тъмното със вкус е на тревога.
Животното забива нокти в химикал.
Животното мете листа пред входа.
Животното забавя дъх пред изгрева.
Животното се взира дълго в мълчалив екран.
Животното скърца със зъби нощем.
Животното опипва сякаш за първи път всяка една от костите си.
Животното е потно.
Животното се упоява с мед и фурми,
шоколад, гроздова захар.
Животното не вярва, че е живо.
Животното си проверява пощата.
Животното на крак захапва кюлче сирене.
Животното брои зависимости.
Животното си пожелава още.