Да избягаме от живота, който не ни принадлежи, в песента на цикадите, която се ражда само и единствено за нас.